Cremonatone Logo gamla italienska tonen återupptäckt Maple Leaf

UCC
Valutaomvandlare
english-no french-no spanish-no german-no swedish-yes

Bakgrund

Cremona Map

Klangen av instrument som var utförats av de italienska stråkinstrument makaren i staden Cremona under årtalet 1550-1750 är berömd. De bästa instrumenterna bemärkas för

  • klang kvalitet
  • snabb respons
  • jäm respons
  • brett spelregister
  • lätt spelad
  • sonoritet
  • klang projektering
  • dynamik (lå till hög)
  • yrkesskicklighet
  • vacker lackering

Fast dessa instrument är värderad för deras utsikt, det är klangen och responsen som gör dem mest efterletad. De italienska makarna kunde skapa en karakteriskisk klang i fioler, altfioler, cellor, basfioler, mandoliner, gitarrer, harpor, lutor... till och med stråker.

Hemligheterna om hur man ska skapa denna klang var tätt behållade och synbarligen blev förlårad. De var lämnade ner från mästaren till lärlingen och ingen uppteckning finns kvar.

I dag instrumenter från denna tidsperioden i god kondition betingar förvånande priser.

...Nu är det möjligt att skapa ton och respons även i instrumenter av anspråklöst ursprung. Detta är en renaissance i en skicklighet tidigare förlorat.